Archiv článků

Výdaje stanovené procentem z příjmů po novele zákona o dani z příjmu

02.10.2017 16:34
Pro rok 2017 platí přechodné období, dle kterého si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní vyšší výdajový paušál účinný v roce 2016 ovšem bez možnosti uplatnit daňového zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů normované v § 35ca ZDP, nebo zda uplatní paušální výdaje s přísnějším...

UBER - poskytovatel přepravních služeb

01.10.2017 18:11
Generální finanční ředitelství zveřejnilo v květnu tohoto roku pod Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 informaci k daňovému posouzení poskytovatelů přepravních služeb (UBER), jejímž cílem je dle tohoto sdělení seznámit s daňovými povinnostmi daňové subjekty poskytující přepravu osob...

minimální mzda pro rok 2017

27.01.2017 10:42
Nařízení vlády č. 336/2016 přináší od 1. ledna 2017 novou výši minimální mzdy, která tak činí 11.000,- Kč. Tato výše již není rozdílná pro poživatele invalidních důchodů, ale platí pro všechny stejně bez rozdílu. Přirozeným důsledkem vládou přijatého nařízení je např.: - zvýšení slevy za umístění...

Daň při převodu nemovitých věcí

08.11.2016 16:21
Od 1. listopadu 2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel. Smluvní dohoda mezi účastníky transakce o přenosu daňové povinnosti na prodávajícího (převodce) není akceptovatelná. Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den...

EET - elektronická evidence tržeb

08.11.2016 16:00
Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. EET funguje tak, že podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě. Následně je ze systému Finanční správy zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem. Podnikatel poté vystaví účtenku s právě...

kontrolní hlášení

10.12.2015 00:00
S účinností od 1.1.2016 vzniká plátcům DPH zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.   Je to speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti ale kontrolní hlášení nahrazuje původní výpis z...
Záznamy: 11 - 16 ze 16
<< 1 | 2