minimální mzda pro rok 2017

27.01.2017 10:42

Nařízení vlády č. 336/2016 přináší od 1. ledna 2017 novou výši minimální mzdy, která tak činí 11.000,- Kč. Tato výše již není rozdílná pro poživatele invalidních důchodů, ale platí pro všechny stejně bez rozdílu. Přirozeným důsledkem vládou přijatého nařízení je např.:

- zvýšení slevy za umístění dítěte (tzv. školkovné) na 11.000,- Kč

- zvýšení hranice možnosti uplatnění ročních daňových bonusů na dítě na 66.000,- Kč (roční příjem musí činit alespoň 6násobek minimální mzdy)

- změna částky příjmů pro uplatnění daňového bonusu u příjmů ze závislé činnosti, kdy měsíční píjem poplatníka musí dosahovat alespoň výše poloviny minimální mzdy, tzn. 5.500,- Kč