Výdaje stanovené procentem z příjmů po novele zákona o dani z příjmu

02.10.2017 16:34

Pro rok 2017 platí přechodné období, dle kterého si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní vyšší výdajový paušál účinný v roce 2016 ovšem bez možnosti uplatnit daňového zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů normované v § 35ca ZDP, nebo zda uplatní paušální výdaje s přísnějším nižším limitem účinným od roku 2018 a současně se na ně nebude vztahovat omezení § 35ca ZDP pro uplatnění zmíněných daňových úlev, které se s účinností od 1.1.2018 ruší.

Od roku 2018 pak budou platit nižší výdajové paušály pro všechny podnikatele a pronajímatele bez dalších podmínek a omezení. Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může nově uplatnit paušální výdaje maximálně ve výši:

  • 800.000,- Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,
  • 600.000,- Kč u příjmů ze živnostenského podnikání,
  • 300.000,- Kč u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
  • 400.000,- Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle § 7 odst. 1 písm. d ZDP a podle § 7 odst. 6 ZDP a 
  • 300.000,- Kč u příjmů z nájmu podle § 9 odst. 1 ZDP.