Mzdy

Nabízíme komplexní služby v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky:
      
 
  • kompletní zpracování mezd pro malé a střední firmy 
  • přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a OSSZ
  • pravidelné měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
  • výplatní pásky včetně příkazu k úhradě
  • roční vyúčtování daně z příjmu zaměstnance
  • roční vyúčtování daně z příjmu fyzických osob a daně vybírané srážkou
  • evidenční listy
  • příprava podkladových materiálů pro kontroly
  • zastupování na úřadech na základě plné moci