UBER - poskytovatel přepravních služeb

01.10.2017 18:11

Generální finanční ředitelství zveřejnilo v květnu tohoto roku pod Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 informaci k daňovému posouzení poskytovatelů přepravních služeb (UBER), jejímž cílem je dle tohoto sdělení seznámit s daňovými povinnostmi daňové subjekty poskytující přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti UBER.

Seznámíme se proto s podstatnými závěry zveřejněné informace.

Z definic zákona o DPH a z judikatury Soudního dvora Evropské unie vyplývá, že osoba poskytující přepravu osob prostřednictvím aplikace UBER je osoba povinná k dani na základě toho, že uskutečňuje ekonomickou činnost,  bez ohledu na to, zda vlastní či nevlastní živnostenské oprávnění. 

Poskytovatel takovéto služby je v každém případě v pozici příjemce služeb od společnosti zabezpečující přístup k softwaru, která je v tomto případě usazená v jiném členském státě. Společnost poskytuje za úplatu poskytovatelům přeprav službu spočívající v přístupu k softwaru (mobilní aplikaci). Místem plnění je zde Česká republika a z toho vyplývá, že předmět plnění (poskytnutá služba) je předmětem daně a povinnost odvést daň je přenesena na příjemce této služby (poskytovatele přepravy). 

V případě, že poskytovatel přepravní služby není plátce DPH, stává se ode dne přijetí této služby ze strany poskytovatele softwaru osobou identifikovanou a vzniká mu zároveň povinnost dle § 97 zákona o DPH podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou. Identifikovaná osoba pak přiznává DPH z přijatých služeb od osoby neusazené v tuzemsku, ale nemá povinnost přiznávat DPH z tuzemských plnění.