Účetnictví

Zpracováváme účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví).
 
Účetnictví:
 • zpracování vámi předaných dokladů
 • vedení účetních knih a evidencí
 • vyhotovení rozvahy, měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisku a ztráty, účetní závěrky
 • kontrola úhrad vydaných a přijatých faktur, pohledávek a závazků
 • zpracování roční účetní závěrky, daňového přiznání a povinných příloh
 • zastupování na úřadech
Daňová evidence:
 
 • zpracování vámi předaných dokladů
 • vedení účetních knih a evidencí
 • zpracování měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku
 • kontrola úhrad vydaných a přijatých faktur, pohledávek a závazků
 • zpracování roční účetní závěrky včetně daňového přiznání
 • zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • zastupování na úřadech