přihláška k registraci pro fyzické osoby

 
 
 
 
 
 

přiznání k dani z příjmu fyzických osob

 

přiznání k dani z příjmu fyzických osob mající pouze příjmy ze závislé činnosti

 

vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

vyúčtování daně vybírané srážkou

 
 

prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

 

žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

 

přiznání k dani z přidané hodnoty

adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?pisemnost=DPHDP3&ext=t

přiznání k dani silniční

adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?pisemnost=DSLDP1&ext=t

přiznání k dani z nemovitých věcí

adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?pisemnost=DNEDP4&ext=t