kontrolní hlášení

10.12.2015 00:00

S účinností od 1.1.2016 vzniká plátcům DPH zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

 
Je to speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti ale kontrolní hlášení nahrazuje původní výpis z evidence pro účely DPH. 
 
Kontrolní hlášení musí být podáváno výhradně elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
 
První kontrolní hlášení bude muset být podáno do 25.2.2016 za zdaňovací období leden 2016 nebo do 25.4.2016 za zdaňovací období I. čtvrtletí 2016 v případě fyzických osob - čtvrtletních plátců DPH.