články

Daň při převodu nemovitých věcí

08.11.2016 16:21
Od 1. listopadu 2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel. Smluvní dohoda mezi účastníky transakce o přenosu daňové povinnosti na prodávajícího (převodce) není akceptovatelná. Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den...

EET - elektronická evidence tržeb

08.11.2016 16:00
Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. EET funguje tak, že podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě. Následně je ze systému Finanční správy zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem. Podnikatel poté vystaví účtenku s právě...

kontrolní hlášení

10.12.2015 00:00
S účinností od 1.1.2016 vzniká plátcům DPH zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.   Je to speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti ale kontrolní hlášení nahrazuje původní výpis z...
<< 1 | 2